13/جولای/2017

کنفرانس مديريت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه؛ با هدف بررسی متدهای بومی و بین المللی در عرصه های ذکر شده و تببین راهکارهای مدیریتی و توسعه آفرین در شهریور ماه سال 1396 در مشهد برگزار خواهد گردید. برای اطلاعات بیشتر و زمانبندی و محورهای همایش، ادامه مطلب را بخوانید.
01/جولای/2017

کنفرانس عمران، معماری و توسعه شهری پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری؛ دانشگاه شهید بهشتی تهران

پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری بزرگترین 5 الی 7 دی ماه 96 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ادامه مطلب را بخوانید.